hình trái hinh phai
Công ty cổ phần Việt Long Sài Gòn
 • slide 7
 • Slide 8
 • slide 5
 • slide 14
 • slide 13
 • slide 6
 • Slide 11
 • Slide 2
 • Slide 12
 • Slide 1
 • Slide 3
 • slide 4
 • Slide 9
 • Slide 10

Tin tức - Bản tin Việt Long

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG SÀI GÒN NHẬN “ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CAC/RCP1-1969, Rev.4-2003 (GMP, SSOP, HACCP) ”.

Ngày đăng :24/12/2013

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG SÀI GÒN NHẬN “ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CAC/RCP1-1969, Rev.4-2003 (GMP, SSOP, HACCP) ”.

Từ cấp Lãnh đạo đến đội ngũ nhân viên quản lý chất lượng sản phẩm luôn ý thức được rằng việc quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn GMP, SSOP, HACCP chính là sự sống còn của doanh nghiệp. Đội ngũ CBCNV giàu kinh nghiệm, có trình độ cao và tận tâm với nghề chế biến thực phẩm.

Hệ thống nhà xưởng, máy móc, thiết bị luôn được đầu tư cải tạo mới để phục vụ cho sản xuất để cho ra đời những dòng sản phẩm thực phẩm chế biến tốt nhất. Vì thế vừa qua, Công ty Cổ phần Việt Long Sài Gòn đã được Trung Tâm Chất Lượng Nông Lâm Thủy Sản Vùng 2 cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CAC/RCP1-1969, Rev.4-2003 (GMP, SSOP, HACCP) trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Đây chính là tiền đề cho sự phát triển bền vững của ngành sản xuất và kinh doanh thực phẩm chế biến mà Công ty Cổ phần Việt Long Sài Gòn đã lưa chọn.