hình trái hinh phai
Công ty cổ phần Việt Long Sài Gòn
 • slide 7
 • Slide 8
 • slide 5
 • slide 14
 • slide 13
 • slide 6
 • Slide 11
 • Slide 2
 • Slide 12
 • Slide 1
 • Slide 3
 • slide 4
 • Slide 9
 • Slide 10

Tin tức - Bản tin Việt Long

Học bổng cho con của CB-CNV Việt Long Sài Gòn

Ngày đăng :3/01/2014

Học bổng cho con của CB-CNV Việt Long Sài Gòn

Vừa qua,  Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Việt Long Sài Gòn vừa ban hành Quy định về việc trao tặng học bổng cho Con của CB-CNV Công ty.

 

 

 

 

 

 

 

Theo đó những cháu là con của các cấp quản lý từ cấp Trưởng phòng trở lên và những cháu là con của công nhân viên có thăm niên từ 10 năm làm việc chính thức tại Công ty trở lên sẽ được xét trao tặng học bổng là toàn bộ học phí từ cấp tiểu học lên đến đại học.Đây là một việc làm đầy ý nghĩa của Hội Đồng Quản Trị Công ty nhằm tri ân những Nhân viên đã đóng góp công sức và gắng bó lâu dài với sự phát triển của Công ty từ trước đến nay và mai sau .