hình trái hinh phai
Công ty cổ phần Việt Long Sài Gòn
 • slide 7
 • Slide 8
 • slide 5
 • slide 14
 • slide 13
 • slide 6
 • Slide 11
 • Slide 2
 • Slide 12
 • Slide 1
 • Slide 3
 • slide 4
 • Slide 9
 • Slide 10

Sản phẩm

Chính sách chất lượng

Việc quản lý chất lượng là chính sách hàng đầu toàn diện của công ty, trong đó tập trung chủ yếu vào việc tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng, uy tín và giá cả hợp lý.

Công ty tập trung nhiều nỗ lực cho việc kiểm soát nguồn nguyên liệu: lựa chọn đồng hành cùng các đại lý cung cấp nguyên liệu khai thác tự nhiên đảm bảo an toàn thực phẩm, có giấy chứng nhận của cơ quan chức năng; tự đầu tư các vùng nuôi tôm, cua ghẹ lột sạch tại tỉnh Phú Yên và liên kết với các trang trại nuôi tôm ở Tỉnh Đồng Tháp, miền Đông Nam Bộ...để chủ động khép kín dây chuyền sản xuất.

Thường xuyên cập nhật thông tin về quản lý an toàn thực phẩm trên thế giới và quy định của Nhà nước,huấn luyện đào tạo đội ngũ QAQC và công nhân kịp thời thay đổi cho phù hợp. Công ty tâm niệm "người tiêu dùng là thước đo chất lượng chính xác nhất cho sản phẩm của chúng ta"!

Vận hành thưc sự có hiệu quả chương trình HACCP trong toàn công ty, không ngừng cải tiến ngày càng hoàn thiện.

Công ty thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm tiêu thụ từ nguyên liệu đến từng công đoạn chế biến, bảo quản và trách nhiệm của con người gắn với nó. Công ty sẽ tham gia chương trình truy xuât nguồn gốc TRACEverified để quản lý sản phẩm lưu thông trên chuỗi phân phối một cách tin cậy hơn.