hình trái hinh phai
Công ty cổ phần Việt Long Sài Gòn
 • slide 7
 • Slide 8
 • slide 5
 • slide 14
 • slide 13
 • slide 6
 • Slide 11
 • Slide 2
 • Slide 12
 • Slide 1
 • Slide 3
 • slide 4
 • Slide 9
 • Slide 10

Tuyển dụng nhân sự cho Kênh Phân Phối

Tuyển nhân viên Kế toán

Tuyển nhân viên Kế toán

12/09/2014

Nhân viên Kế toán

Tuyển dụng nhân sự cho Kênh Phân Phối

Tuyển dụng nhân sự cho Kênh Phân Phối

3/06/2014

Căn cứ nhu cầu công việc của Công ty. Hiện tại Công ty Cổ Phần Việt Long Sài Gòn tiến hành tuyển dụng một số vị trí sau :