hình trái hinh phai
Công ty cổ phần Việt Long Sài Gòn
 • slide 7
 • Slide 8
 • slide 5
 • slide 14
 • slide 13
 • slide 6
 • Slide 11
 • Slide 2
 • Slide 12
 • Slide 1
 • Slide 3
 • slide 4
 • Slide 9
 • Slide 10

Giới thiệu

Thành tựu đạt được

Trong quá trình sản xuất kinh doanh gần 40 năm qua Việt Long Sài Gòn đã nhận được nhiều bằng khen, cờ thi đua từ Chính phủ,Bộ Thủy sản,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan ban ngành tỉnh thành khác.