hình trái hinh phai
Công ty cổ phần Việt Long Sài Gòn
 • slide 7
 • Slide 8
 • slide 5
 • slide 14
 • slide 13
 • slide 6
 • Slide 11
 • Slide 2
 • Slide 12
 • Slide 1
 • Slide 3
 • slide 4
 • Slide 9
 • Slide 10

Phát triển bền vững

Global Gap

Việt Long Sài Gòn triển khai áp dụng vào các vùng nuôi của công ty tập trung vào các tiêu chí sau:

 • An toàn thực phẩm
 • Truy xuất nguồn gốc
 • An toàn, sức khỏe và phúc lợi cho người lao động
 • Bảo vệ môi trường