hình trái hinh phai
Công ty cổ phần Việt Long Sài Gòn
 • slide 7
 • Slide 8
 • slide 5
 • slide 14
 • slide 13
 • slide 6
 • Slide 11
 • Slide 2
 • Slide 12
 • Slide 1
 • Slide 3
 • slide 4
 • Slide 9
 • Slide 10

Quy trình sản xuất

Nguồn nguyên liệu

Công ty có 3 loại nguyên liệu:

 • Nguyên liệu khai thác tự nhiên: Cung cấp bởi các đại lý đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm có giấy chứng nhận của cơ quan chức năng. Công ty có các đại lý cung cấp nguyên liệu từ các vùng dồi dào nguyên liệu khai thác  tự nhiên như : Vũng Tàu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định...
 • Nguyên liệu nuôi: Công ty Việt Long Sài Gòn có các ao/đầm nuôi tại vùng nuôi sạch ở Sông Cầu (Phú Yên) và Bạc Liêu, cung cấp đủ nguyên liệu cho nhiều nhà máy chế biến đông lạnh.
 • Nguyên liệu khác: Công ty liên kết với các nhà máy chế biến đảm bảo an toàn thực phẩm để cung cấp cho công ty những nguyên liệu đã sơ chế hoặc nguyên liệu không phải thủy sản cung cấp cho dây chuyền sản xuất hàng thực phẩm giá trị gia tăng.