hình trái hinh phai
Công ty cổ phần Việt Long Sài Gòn
 • slide 7
 • Slide 8
 • slide 5
 • slide 14
 • slide 13
 • slide 6
 • Slide 11
 • Slide 2
 • Slide 12
 • Slide 1
 • Slide 3
 • slide 4
 • Slide 9
 • Slide 10

Quy trình sản xuất

Quá trình chế biến

Công ty có 4 line sản xuất: 

 • Line 1: Chế biến hàng thủy sản sơ chế đông lạnh.
 • Line 2: Chế biến hàng có gia nhiệt.
 • Line 3: Chế biến hàng giá trị gia tăng không gia nhiệt.
 • Line 4: Chế biến hàng khô

- Quá trình chế biến được kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm theo chương trình GMP, SSOP, HACCP, bởi đội ngũ QC nhiều kinh nghiệm trong chế biến thủy sản, đã qua đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành chế biến thực phẩm và tự huấn luyện đào tạo thường xuyên.