hình trái hinh phai
Công ty cổ phần Việt Long Sài Gòn
 • slide 7
 • Slide 8
 • slide 5
 • slide 14
 • slide 13
 • slide 6
 • Slide 11
 • Slide 2
 • Slide 12
 • Slide 1
 • Slide 3
 • slide 4
 • Slide 9
 • Slide 10

Quy trình sản xuất

Sản xuất khép kín

Công ty chủ trương sản xuất khép kín từ vùng nuôi đến nhà máy chế biến và đến người tiêu dùng, để tạo ra sản phẩm an toàn chất lượng nhất, dễ dàng cho việc truy xuất và nhất là hiệu quả trong việc quản lý sản xuất, chủ động nguồn nguyên liệu.