hình trái hinh phai
Công ty cổ phần Việt Long Sài Gòn
 • slide 7
 • Slide 8
 • slide 5
 • slide 14
 • slide 13
 • slide 6
 • Slide 11
 • Slide 2
 • Slide 12
 • Slide 1
 • Slide 3
 • slide 4
 • Slide 9
 • Slide 10

Quy trình sản xuất

Quản lý chất lượng

Việc quản lý chất lượng là chính sách hàng đầu của công ty, để tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng, uy tín, giá cả hợp lý. Công ty quan niệm “ người tiêu dùng là thước đo chất lượng cho sản phẩm của công ty”

Công ty đã đạt được những tiêu chuẩn về quản lý chất lượng của thị trường Châu Âu, Nhật, Hàn Quốc, Mỹ… được cơ quan Nafiqad  cấp giấy chứng nhận về chương trình quản lý chất lượng GMP, SSOP, HACCP với mã số được niêm yết trên thông tin mạng Internet toàn thế giới là DL 50.