hình trái hinh phai
Công ty cổ phần Việt Long Sài Gòn
 • slide 7
 • Slide 8
 • slide 5
 • slide 14
 • slide 13
 • slide 6
 • Slide 11
 • Slide 2
 • Slide 12
 • Slide 1
 • Slide 3
 • slide 4
 • Slide 9
 • Slide 10

Quy trình sản xuất

Truy xuất

Công ty đã thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và thủ tục triệu hồi sản phẩm. Với hệ thống truy xuất này,  công ty sẽ tìm ra lô sản phẩm không đạt chất lượng theo qui định của khách hàng, qui định thị trường trong thời gian 24 giờ, truy xuất theo nguồn nguyên liệu và từng công đoạn chế biến, bao gói, bảo quản, xuất khẩu và trách nhiệm con người gắn liền từng công đoạn sản phẩm.