hình trái hinh phai
Công ty cổ phần Việt Long Sài Gòn
 • slide 7
 • Slide 8
 • slide 5
 • slide 14
 • slide 13
 • slide 6
 • Slide 11
 • Slide 2
 • Slide 12
 • Slide 1
 • Slide 3
 • slide 4
 • Slide 9
 • Slide 10

Tin chính sách

Quyết định số 1445/QĐ-TTg: Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Quyết định số 1445/QĐ-TTg: Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030

28/10/2013

Ngày 16/8/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1445/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030 với nội dung chủ yếu sau:

 Thông tư số 128/2013/TT-BTC: Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 128/2013/TT-BTC: Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

28/10/2013

Ngày 10/9/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 128/2013/TT-BTC nhằm hướng dẫn việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan… thay thế cho các quy định cũ tại Thông tư 194/2010/TT-BTC

Chính sách

Chính sách "giật lùi"

9/10/2013

Thay vì cải tiến quy trình, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thuế nhanh nhất, những quy định về việc hoàn thuế giá trị gia tăng mới ban hành gần đây lại đi giật lùi, gây khó khăn, bức xúc cho doanh nghiệp.

Sẽ thành lập trung tâm thủy sản Việt Nam tại Bỉ

Sẽ thành lập trung tâm thủy sản Việt Nam tại Bỉ

19/09/2013

Chiều ngày 9/9/2013, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Bruno Angelet về việc xây dựng dự án Trung tâm phân phối và sàn đấu giá hàng thủy sản Việt Nam tại cảng Zeebrugge, Bỉ.

1 2